Tất cả tính năng

Hãy lựa chọn gói phù hợp cho bạn!

SN-WP1

60.000 đ/tháng Buy Now

best value

SN-WP2

110.000 đ/tháng Buy Now

SN-WP3

139.000 đ/tháng Buy Now

SSD

3 GB

6 GB

12 GB

Băng thông

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Địa chỉ Email

60

80

Không giới hạn

Tài khoản FTP

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Database

6

8

12

Park Domain

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Addon Domain

2

3

4

Địa chỉ IP

1

1

1

SSL

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí


60.000 đ/tháng Buy Now

110.000 đ/tháng Buy Now

139.000 đ/tháng Buy Now

All Our plans include

Freedomain
UnlimitedDatabase
1-clickinstall apps
99.9% UptimeGuarantee
easy-to-usecontrol panel
FreeSiteBuilder
SSLCertificates
TransferWebsite & Domain
30 DayMoney Back
24/7/365Premium Support

khách hàng của chúng tôi

client_medinclient_zuumvietclient_anflashclient_banwificlient_smcclient_onelandclient_auroraclient_netphoxinh