Tất cả tính năng!

Hãy lựa chọn gói hosting phù hợp cho bạn!

STANDAR

390.000 đ/tháng Buy Now

best value

PROFESSIONAl

750.000 đ/tháng Buy Now

ENTERPRISE PLUS

1.199.000 đ/tháng Buy Now

Số Websites

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Công cụ quản lý

DirectAdmin

DirectAdmin

DirectAdmin

Ổ cứng

30 GB

50 GB

100 GB

Băng thông

1000 GB

1500 GB

3000 GB

Add-on

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

MySQL Databases

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Sub Domain

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Địa chỉ Email

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Park Domain

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

FTP Account

Không giới hạn

Không giới hạn

Không giới hạn

Backup

Hàng tuần

Hàng tuần

Hàng tuần


390.000 đ/tháng Buy Now

750.000 đ/tháng Buy Now

1.199.000 đ/tháng Buy Now

All Our plans include

Freedomain
UnlimitedDatabase
1-clickinstall apps
99.9% UptimeGuarantee
easy-to-usecontrol panel
FreeSiteBuilder
SSLCertificates
TransferWebsite & Domain
30 DayMoney Back
24/7/365Premium Support

khách hàng của chúng tôi

client_medinclient_zuumvietclient_anflashclient_banwificlient_smcclient_onelandclient_auroraclient_netphoxinh